SharePoint
Gemeenten
Gemeenten
De Zorgcirkel heeft locaties in ‘de stad’ en op het platteland. In en vanuit deze locaties kunnen wij iedereen bedienen in zijn of haar eigen leefomgeving

​​​De Zorgcirkel als partner
De Zorgcirkel is voor de gemeenten een creatieve, meedenkende partner. De kernelementen van waaruit de Zorgcirkel naar gemeenten zich profileert

1.  Locaties
2. Samenwerking met het sociale wijkteam/Wmo-loket
3. Samenhang welzijn en zorg
4. Werkgelegenheid

Locaties met een Wijkplein
Het Wijkplein is een samenwerkingsverband gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de klant en wijkbewoner (Eigen kracht), door middel van een nauwe samenwerking van welzijn, zorg, services en wonen, gericht op preventie, tijdelijke hulp en vroegsignalering.
 
Ontmoetingscentra
Deze centra zijn bedoeld voor mensen met beginnende dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers. Voor de mensen met dementie is er een dagsociëteit en voor de mantelzorgers worden informatie-bijeenkomsten, spreekuren en gespreksgroepen georganiseerd.

In het Ontmoetingscentrum worden dementerenden volgens het adapting coping model van Rosemary Droes (VUmc), begeleid. Er is dagelijks aandacht voor beweging en er wordt ingespeeld op de individuele wensen van de deelnemers. Daarnaast is er een programma voor de mantelzorgers van de deelnemers van het Ontmoetingscentrum informatiebijeenkomsten, spreekuren en gespreksgroepen Er is een samenwerking met de St. Alzheimer.

Senioren restaurants in de locaties
Hier kunnen wijkbewoners tegen een aantrekkelijke prijs terecht voor een lunch of een warme maaltijd.

Samenwerking met sociale wijkteams en/of Wmo-loketten
De wijkverpleegkundige werkt met het Sociale wijkteam samen om de verbinding tussen het sociaal/welzijn en het zorg domein te borgen. Daarin kan de wijkverpleegkundige, met ondersteuning van de Specialist Ouderen Geneeskunde eveneens de samenwerking met de huisarts verstevigen.

De buurtteams
Buurtteams van Zorgcirkel thuiszorg hebben een decentrale uitwerking toegesneden op de couleur lokale van de wijk of het dorp. Hierbij gaat het om een wijkgerichte aanpak met behulp van buurtteams volgens het Cir​kelmodel om de fysiek aanwezige locaties heen.

Samenwerking wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
Onze wijkverpleegkundigen werken samen met de huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, casemanagers (dementie) en het sociale netwerk rond de cliënt. De wijkverpleegkundige is de zichtbare schakel tussen de cliënt en onze domeinen wonen, welzijn, services, zorg, behandelen en preventie.

Zorgcirkel ook partner in Ketenzorg in gemeente Landsmeer​