SharePoint
Zorgkantoor
Zorgkantoor
De Zorgcirkel als partner! Voor de zorgkantoren en de zorgverzekeraars is De Zorgcirkel een betrouwbare partner

Wijkgericht werken en buurtteams
Thuiszorg werkt per definitie kleinschalig: bij de cliënt thuis ook al is dat thuis in een geconcentreerde vorm. Maar De Zorgcirkel wil daarin verder gaan door de thuiszorg consequent wijkgericht te organiseren vanuit die vestigingen, met teams die alle benodigde thuiszorg kunnen leveren. En buurtteams met medewerkers, die de cliënten persoonlijk kennen. De buurtteams hebben een decentrale uitwerking toegesneden op de couleur lokale van de wijk of het dorp. Hierbij gaat het om een gedeconcentreerde aanpak volgens het Cirkelmodel om de fysiek aanwezige vestigingen heen.

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers
Buurtteams weten hoe mantelzorgers en vrijwilligers het beste gemobiliseerd kunnen worden. Er zijn directe lijnen van wijkverpleegkundigen (maken onderdeel uit van een buurtteam) naar huisartsen en sociale wijkteams (in zoverre aanwezig), waardoor mogelijke problemen eerder gesignaleerd kunnen worden en mogelijk preventief aangepakt kunnen worden.

Samenwerking wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
Onze wijkverpleegkundigen werken samen met de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers (dementie) en het sociale netwerk rond de cliënt. De wijkverpleegkundige is de zichtbare schakel tussen de cliënt en onze domeinen wonen, welzijn, services, zorg, behandelen en preventie. Tevens zullen zij in de wijken en dorpen werken binnen of met de sociale wijkteams indien aanwezig. Daar vormen zij de verbinding tussen het zorg/medische en sociale domein. 

Samenwerking met sociale wijkteams en/of Wmo-loketten
De wijkverpleegkundige werkt met het sociale wijkteam samen om de verbinding tussen het sociaal/welzijn en het zorg domein te borgen. Daarin kan de wijkverpleegkundige, met ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde eveneens de samenwerking met de huisarts verstevigen.
 
Pilot Zorg in beeld
Achmea heeft een proef met Zorg in Beeld mogelijk gemaakt. In april 2013 zijn we in Alkmaar, Edam-Volendam, Purmerend en Landsmeer gestart met een Pilot met beeldcommunicatie via de iPad.

Hieronder onze Facit CQI rapportages 2015:

 

De Facit CQI rapportage 2015 PG totaal
De Facit CQI rapportage 2015 SOM

De Facit CQI rapportage 2015 ZT​