SharePoint
Begeleiding & Advies
Begeleiding & Advies
Wij helpen u graag met begeleiding en geven een gedegen advies over uw zorgvraag


Begeleiding

Thuis wonen met een ziekte of handicap is niet altijd eenvoudig. Maar met begeleiding van onze Thuiszorg kunt u een gedwongen verhuizing of opname in een verpleeghuis voorkomen. Zo kunt u toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Via de WMO van de gemeente kunt u een indicatie aanvragen.

Advies
Onze medewerkers helpen u om gezondheidsproblemen te voorkomen en geven
advies. Bijvoorbeeld over medicijnen, voeding, woningaanpassingen en het gebruik van
verpleeg- en hulpmiddelen. Zij begeleiden u bij uw ziekteproces, helpen u om meer inzicht te krijgen in uw ziektebeeld en leren u omgaan met de gevolgen ervan.