SharePoint
Huisartsen
Huisartsen
De Zorgcirkel als partner! Voor de huisartsen is De Zorgcirkel een partner, die hen kan ondersteunen in de steeds zwaarder wordende zorgverlening aan thuiswonende cliënten.

​Eerstelijns Verblijf (ELV)
​Het Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen verblijf in ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen. De Zorgcirkel heeft in haar verzorgingsgebied in diverse locaties Eerstelijns Verblijf plekken. Hier kunnen uw cliënten terecht voor laag of hoog complexe ELV en palliatief terminale zorg ELV.

Voor de ELV stelt u als huisarts de indicatie, op basis van het Afwegingsinstrument voor opname Eerstelijns Verblijf 2.0 (eventueel) in samenspraak met de transferverpleegkundige / wijkverpleegkundige / consulent bemiddelingsbureau. U kunt via ZorgDomein een verwijzing doen voor een opname. 
Daarnaast dient u het aanvraag-/triageformulier ELV in te vullen (klik ​​hier voor het d​ocument​​). 

Binnen kantoortijden kunt u ook direct contact opnemen met het Bemiddelingsbureau, T 088 55 99 777.
​Buiten kantoortijden tussen 17:00 – 8:30 uur en in het weekend kunt u bellen met:
Regio Edam/Volendam/Oosthuizen, Rayonverpleegkundige T 06 83 33 52 21
Regio Zaanstreek/Waterland, Nacht/Avond/Weekend hoofd T 088 55 99 500
Regio Alkmaar, Nacht/Avond/Weekend hoofd T 072 51 85 555

Versterken samenwerking specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen
De hoog complexe geriatrische zorg neemt voor de huisartsen de komende tijd alleen maar toe. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts hierin ontzorgen door het aanbieden van een consultfunctie.

Klik op de link voor de Toolkit consultatie SOG Zorgcirkel: Toolkit consultatie SOG Zorgcirkel_1_def.pdf

Samenwerking wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde

Onze wijkverpleegkundigen werken samen met de huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, casemanagers (dementie) en het sociale netwerk rond de cliënt. De wijkverpleegkundige is de zichtbare schakel tussen de cliënt en onze domeinen wonen, welzijn, services, zorg, behandelen en preventie. Tevens zullen zij in de wijken en dorpen werken binnen of met de sociale wijkteams indien aanwezig. Daar vormen zij de verbinding tussen het zorg/medische en sociale domein.

De expertise gebieden van De Zorgcirkel:

 • Revalidatie
 • Dementie
 • CVA
 • Palliatieve zorg
 • Chronische beademing

​Ketenzorg in ontwikkeling
In beide regio’s lopen diverse overleggen om de ketenzorg op een hoger plan te brengen.

Samenwerking huisartsen en specialisten ouderenzorg
Zowel in Alkmaar als in Waterland zijn er gesprekken met de huisartsenverenigingen over verbetering van de samenwerking. Dit om de komende extramuralisering en de vergrijzing goed op te kunnen vangen.

Samenwerking en ziekenhuizen
Zowel met het MCA als het WLZ lopen gesprekken over verbetering van de transfers vanuit de ziekenhuizen.

Zorgpaden
In beide regio’s lopen diverse overleggen over zorgpaden. De trajecten voor specifieke cliëntengroepen, zoals CVA, palliatieve zorg, COPD, dementie.

Gezondheidscentrum De Roos in De Viervorst
Hoofdgebruikers van De Roos zijn:

 • ​De Zorgcirkel: Thuiszorg, services en dienstverlening.
 • Huisartsenpraktijk Metlik 
 • Fysiotherapie Tramplein: fysiotherapie en craniosacraal therapie 
 • Soul and Senses: lichaamsgerichte therapie en yoga
 • Praktijk voor integratieve kindertherapie As-je-me-nou: integratieve kindertherapie
 • ​​Er zijn samenwerkingsvormen gevonden die een bijdrage leveren aan een betere buurtsamenleving.

Behandelcentrum Novawhere
Naast het huidige gebouw is een nieuwe vleugel gerealiseerd​. Hier zullen zich een HOED en een apotheek vestigen. Daarnaast zal het Behandelcentrum in deze vleugel gehuisvest worden.

Artsen kunnen voor onderling overleg bellen met:
Medisch Meldpunt
T 088 55 94 444
E ​​medisch.meldpunt@zorgcirkel.com

Download hier​ onze folder: Informatie voor Huisartsen​