SharePoint
Revalideren & Behandelen
Revalideren & Behandelen
​Gespecialiseerd in het behandelen van ouderen
​​​​Zorgcirkel Revalideren en Behandelen is gespecialiseerd in het behandelen van 55-plussers met complexe problemen. Problemen die vaak meerdere soorten van behandeling vragen. Wij bieden het hele spectrum: van behandeling door paramedici en consulten met de specialist ouderengeneeskunde, tot Casemanagement of screening op dementie bij onze Geheugenpoli.

Specialistische behandelingen
Wij werken multidisciplinair en stemmen onze behandelingen op elkaar af. Dit is in uw  voordeel. Wij kennen geen wachtlijst. 

De zorg en behandeling rond dementie organiseren wij in samenwerking met verschillende partijen; wij zijn één van de partners in deze ketenzorg van de regio Zaanstreek/Waterland.

Revalidatiemogelijkheden

Revalideren bij De Zorgcirkel kan in één van de twee revalidatie- en behandelcentra: in Westerhout (Alkmaar) en Novawhere (Purmerend). Ook in het Transito​rium, een afdeling van Novawhere in het Waterlandziekenhuis, bieden wij u na een verblijf in het ziekenhuis behandeling en zorg en start u gelijk met revalideren. Maar het kan ook in onze praktijken in de meeste andere vestigingen of bij u thuis. U kunt, tegen meerprijs, ook kiezen voor een luxere revalidatie omgeving: NovaZorghotel in Purmerend of Zorghotel Agnes aan Zee​ in Egmond.

​Speciaal voor 55+
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van specifieke en vaak complexe problemen bij 55-plussers. Wij hebben een divers aanbod van revalidatieprogramma’s om samen met u aan uw herstel te werken, bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie of beroerte.

Ketenzorg
Onze behandelaars werken nauw met elkaar samen én met een uitgebreid netwerk van  deskundigen: de orthopedisch schoenmaker, instrumentmaker, neuroloog, revalidatiearts, klinisch geriater en overige medisch specialisten.
Wij bieden ketenzorg in samenwerking met het Waterlandziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep: we hanteren één werkwijze, zonder tijdverlies. Uw revalidatie sluit naadloos aan op uw ziekenhuisopname. Dat zorgt voor een snel herstel. Zo nodig verzorgen wij ook thuiszorg. Wij bieden ketenzorg bij dementie, na een beroerte en na een heup- of knieoperatie.

Kwaliteit 
Al onze behandelaars voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen, gesteld door verzekeraars en beroepsverenigingen. Zij volgen regelmatig scholing en zijn aangesloten bij het netwerk voor Parkinsonpatiënten, ParkinsonNet, in de regio’s Alkmaar en Purmerend en bij het Netwerk COPD Waterland. 

Afspraak maken
Bel of mail ons voor een afspraak. Een verwijzing is wenselijk, maar niet altijd verplicht. De vergoeding van behandeling verschilt per verzekeraar. Controleer goed uw polisvoorwaarden of overleg van tevoren met ons!

Informatie
Zorgcirkel Revalideren en Behandelen
Regio Zaanstreek/Waterland
T 088 55 99 100​
E Behandeldienst@zorgcirkel.com